Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til forsvarsministeren

Om hvilke føringer som er lagt fra departementets side når det gjelder beregninger av besparelser i forhold til planlagte tiltak, f.eks. ved flytting av luftvernet fra Bodø til Ørlandet

Datert: 04.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): I Avisa Nordland kommer det frem at departementet har lagt føringer om at man ved beregninger av besparelser må benytte tallmateriale som ikke samsvarer med de faktiske forhold. I den aktuelle saken gjaldt det flytting av luftvernet fra Bodø til Ørlandet, der Bodø kan miste 70 arbeidsplasser.

Hvordan ser statsråden på denne saken, og hvilke føringer er lagt fra departementets side i forhold til underliggende etater når det gjelder beregninger av besparelser o.l. i forhold til planlagte tiltak?


Les hele debatten