Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om hvilke rutiner som gjelder for transport av varetektsfanger, med bakgrunn i at to politibetjenter reiste tur-retur Trysil for å frakte en varetektsfange 800 meter fra Hamar politistasjon til tinghuset

Datert: 04.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Hamar Arbeiderblad beretter 3. mars om to politibetjenter som reiste tur-retur Trysil, dvs. 200 km, og brukte en hel arbeidsdag samt to timers overtid på å frakte en varetektsfange fra Hamar politistasjon til tinghuset. Avstanden er på 800 - åtte hundre - meter. Med pressede budsjetter er det vanskelig å se at dette er fornuftig ressursanvendelse.

Kan statsråden informere om hvilke rutiner som gjelder for slike transporter?


Les hele debatten