Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i at vi har for streng praktisering når det gjelder skilting for turistnæringa, og har planer om å liberalisere skiltingspraksisen

Datert: 09.03.2004
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 24.03.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Jeg mottar stadig henvendelser fra bedrifter som klager over at de ikke får tillatelse til å sette opp skilt langs veien. Dette gjelder særlig reiselivsbedrifter som er helt avhengige av å informere reisende om at de har noe å tilby. Misnøyen er i all hovedsak rettet mot veikontor og veidirektorat.

Er statsråden enig i at vi har for streng praktisering når det gjelder skilting for turistnæringa i Norge, og har statsråden ev. planer om å gjøre noe for å liberalisere vår skiltingspraksis?


Les hele debatten