Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om årsaken til økningen av korridorpasienter ved St. Olavs Hospital HF og Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, og hvilke tiltak som er nødvendige for å stanse utviklingen

Datert: 09.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ifølge tilsynsmeldingen for 2003 fra Statens helsetilsyn viser en ny landsomfattende kartlegging som ble utført ved indremedisinske avdelinger i 2003, at tallet på korridorpasienter igjen er økende. Særlig ved St. Olavs Hospital HF og Universitetssykehuset i Nord-Norge HF er det en betydelig økning i forhold til 1999 da tallene var synkende.

Hva mener statsråden kan være årsaken til økningen av korridorpasienter i disse foretakene, og hvilke tiltak er nødvendige for å stanse denne uviklingen?


Les hele debatten