Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til kommunal- og regionalministeren

Datert: 10.03.2004
Spørsmålet er trukket tilbake

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har nå godkjent en ordning med direkte transportstøtte bl.a. til 13 kommuner i Hedmark og Oppland, slik Regjeringen har søkt om. Regjeringen har utelatt å søke godkjenning for 7 andre kommuner som ligger i samme geografiske virkeområde - sone 3. I Oppland gjelder dette kommunene i Valdres, samt Stor-Elvdal i Hedmark. Regjeringen har selv foretatt denne avgrensingen.

Hvorfor blei det ikke søkt for disse 7 kommunene slik at en godkjenning om transportstøtte for disse også blei prøvd for ESA?


Les hele debatten