Spørretimespørsmål fra Rune E. Kristiansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om planene om 255 studentboliger ved universitetet på Blindern, og statens krav overfor Studentsamskipnaden i Oslo om markedspris for leie av tomta

Datert: 26.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rune E. Kristiansen (A)

Spørsmål

Rune E. Kristiansen (A): Det var planlagt 255 studentboliger ved universitetet på Blindern. Etter at staten forlangte markedspris for leie av tomta, så ikke Studentsamskipnaden i Oslo noen mulighet for å gjennomføre prosjektet.

Hva vil statsråden foreta seg konkret i denne sak?


Les hele debatten