Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om å møte en situasjon med økt grenseoverskridende kriminalitet i Østfold etter EU-utvidelsen

Datert: 11.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Østfold er spesielt utsatt når det gjelder grenseoverskridende kriminalitet. EU-utvidelsen 1. mai, med ti nye medlemsstater, vil gi politi- og tollvesen nye utfordringer fordi den vil medføre friere flyt av kriminelle.

Hva planlegges fra departementets side for å møte en situasjon med økt kriminalitet?


Les hele debatten