Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å aktivt bruke tilsynsmyndigheten for å oppnå bedre skolemiljø og sikre bedre kvalitet i undervisningen for elevene i offentlig skole

Datert: 15.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): De fleste elever i grunnskole og videregående skole i Norge er elever på offentlig eiet skole. Kvaliteten på offentlig skole er svært varierende. Læringsresultat er i hovedsak middels. Uro og mobbing preger mange steder både skolemiljø og læringsmiljø.

Hvordan vil Regjeringen aktivt bruke tilsynsordning og tilsynsmyndighet for å oppnå bedre skolemiljø og bedre læringsmiljø i skolen i sitt arbeid for å sikre bedre kvalitet i undervisningen og bedre læringsresultater for elevene i offentlig skole?


Les hele debatten