Spørretimespørsmål fra Carsten Dybevig (H) til justisministeren

Om å effektivisere domstolsbehandlingen

Datert: 17.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): Nye vedtatte etterforskningsmetoder med bruk av tilgjengelig teknologi har bedret bevismaterialet i rettssaker. Kravet til en kvalitativ og rask saksbehandling ved domstolene krever en mer effektiv gjennomføring av rettssakene. Tidsforbruket pr. behandlede sak er økende. Dommerne bruker sjelden rettergangsbøter overfor uetiske advokater, avskjærer sjelden listen av irrelevante vitner, setter ikke strenge nok krav til bevismaterialet, etc.

Hva vil statsråden gjøre for å effektivisere domstolsbehandlingen?


Les hele debatten