Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Om årsaker til henleggelser av voldtektssaker, på bakgrunn av en undersøkelse i Sverige som konkluderer med at mangel på penger, kunnskap og holdninger hos politiet er utslagsgivende

Datert: 18.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): En undersøkelse av henlagte voldtekter i Sverige på 1990-tallet, utført av Christian Diesen ved Universitetet i Stockholm, viser at av 100 anmeldte voldtekter ender kun fem av disse med påtale. Undersøkelsen konkluderer blant annet med at mangel på penger, kunnskap og holdninger hos politiet er utslagsgivende for henleggelser.

Tror statsråden at dette også kan være noen av årsakene til henleggelser av voldtektssaker i Norge?


Les hele debatten