Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at Statsbygg har tatt i bruk den truede tresorten bilinga i det nye teorifagbygget ved Universitetet i Tromsø, og å hindre at bruken av regnskogtømmer gjentas

Datert: 18.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Miljøvernministeren og Regjeringen har engasjert seg for å stanse bruken av regnskogtømmer i byggevarebransjen. Bilinga er en truet tresort som vokser i sentral-Afrika og står på den internasjonale rødlista over truede arter. I det nye teorifagsbygget ved Universitetet i Tromsø har Statsbygg tatt i bruk denne tresorten. Det er ingenting som tyder på at trevirket er hogget på en bærekraftig måte.

Hva kommer statsråden til å foreta seg i denne konkrete saken, og hvordan vil han hindre at dette gjentas?


Les hele debatten