Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om store variasjoner i elevenes opplæringstilbud

Datert: 22.03.2004
Besvart: 31.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Kommuneregnskapene fra 2003 viser at de setter av stadig mindre midler til elevenes undervisningsmateriell. Enkelte kommuner har kuttet med så mye som 25 pst. fra 2001-2003. Tallene viser også at det er store forskjeller kommunene imellom. Mens elevene i Utsira får 4 938 kr hver til læremateriell, får elevene i Oppegård kun 777 kr. Gode læremidler er ved siden av lærerkreftene det viktigste verktøyet vi har for å sikre kvalitet i skolen.

Vil statsråden godta slike store variasjoner i elevenes opplæringstilbud?


Les hele debatten