Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om å sikre at lokaldemokratiet får større innflytelse på bruk av naturområdene, på bakgrunn av at fylkesmannen i Troms satte stopper for et filmopptak i Lyngsalpan og Balsfjord

Datert: 22.03.2004
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 31.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Fylkesmannen i Troms har nylig satt en stopper for et filmteam som ønsker å gjøre opptak i Lyngsalpan og Balsfjord. Ordførerne i Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Tromsø er sterkt uenige i avgjørelsen, og mener Lyngsalpan må få en lokal forvaltning. Et enstemmig formannskap i Balsfjord protesterer heftig på fylkesmannens avgjørelse.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at lokaldemokratiet får større innflytelse på bruk av de lokale naturområdene?


Les hele debatten