Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt statsråden tror at gasskraftverk med CO¨2-håndtering vil bli mer lønnsomt for utbyggere enn konvensjonelle gasskraftverk

Datert: 23.03.2004
Besvart: 31.03.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Det vises til tidligere spørretimer hvor statsråden gjentatte ganger har påstått at konvensjonelle gasskraftverk ikke er lønnsomme, og at Regjeringen ikke kan gripe inn i investeringsbeslutningen for potensielle utbyggere. Samtidig sier statsråden at Regjeringen legger opp til omfattende forskning på CO2-håndtering for at fremtidsrettede gasskraftverk skal kunne bygges.

Tror statsråden gasskraftverk med CO2-håndtering vil bli mer lønnsomt for utbyggere enn konvensjonelle gasskraftverk?


Les hele debatten