Spørretimespørsmål fra Terje Johansen (V) til barne- og familieministeren

Om barnehageeieres riving av lekeapparater som ikke tilfredsstiller nye forskrifter

Datert: 27.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Avisoppslag nylig viser at barnehageeiere river ned lekeapparater som ikke tilfredsstiller nye forskifter. Mye tyder på at dette skjer overilt, og at reglene tolkes for firkantet.

Vil statsråden ta initiativ til å stanse denne rivingen inntil det er sett nærmere på hva som er reelle trusler mot barnas sikkerhet, og hva som er utslag av overbeskyttelsestrang?


Les hele debatten