Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å ta initiativ til å øke behandlingstilbudet innen legemiddelassistert rehabilitering i nærmeste fremtid

Datert: 24.03.2004
Fremsatt av: Harald T. Nesvik (FrP)
Besvart: 31.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ifølge Helsetilsynets tilsynsmelding for 2003 er det enkelte områder innen LAR som gir grunn til uro. Det er ifølge meldingen alvorlige mangler i behandlingskapasiteten med lange ventelister og -tider i noen deler av landet. Det påvises også et betydelig udekket behov for behandlingsplasser, og det vurderes at 70 pst. av 10 000 aktuelle misbrukere bør få et tilbud innen LAR. Fremdeles må mange vente i inntil 2 år på å få et tilbud.

Vil statsråden ta initiativ til å øke behandlingstilbudet innen LAR i nærmeste fremtid?


Les hele debatten