Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Om uttalelser fra forsvarssjefen som sår tvil om Forsvarets vilje til å etterleve Ottawa-konvensjonen om avskaffelse av antipersonellminer

Datert: 27.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Forsvarssjefens uttalelser til Dagsrevyen 16. februar 1998 sår tvil om Forsvarets vilje til etterlevelse av Ottawa-konvensjonen om avskaffelse av antipersonellminer.

Gjenstår det etter forsvarsministerens syn avklaringer som berettiger en slik tvil?


Les hele debatten