Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å oppfylle friskolelovens intensjoner, slik at norske elever i utlandet får spesialundervisning som de har krav på

Datert: 24.03.2004
Besvart: 31.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Behovet for spesialundervisning og PPT-tjeneste har eksplodert blant norske skoleelever i utlandet, ifølge VG. En rapport fra fylkesmannen i Oslo og Akershus viser at fra skoleåret 2001/2002 til 2002/2003 økte behovet med 32 pst. Alle norske skoler som er godkjent etter friskoleloven plikter å tilby PPT-tjeneste og spesialundervisning til sine elever.

Hva vil statsråden gjøre for å oppfylle friskolelovens intensjoner, slik at norske elever får den hjelpen de har krav på?


Les hele debatten