Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Om hvorvidt drosjer skal defineres som kollektivtransport

Datert: 24.03.2004
Besvart: 31.03.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Innenfor den totale kollektivtransportsektoren utfører drosjenæringen en betydelig del av transportarbeidet. Drosjenæringen er en viktig del av kollektivtilbudet. Særlig for funksjonshemmede har drosjenæringen stor betydning på bakgrunn av drosjenes fleksibilitet og brukervennlighet. I Hedmark benyttes drosjer i stor grad i forbindelse med skolebarntransport.

Er statsråden enig i at drosjer skal defineres som kollektivtransport?


Les hele debatten