Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at fakultetsledelsen går inn for inntaksstopp for 1. avdeling på jusstudiet ved Universitetet i Tromsø pga. pålagte kutt

Datert: 27.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Som en følge av de kuttene Juridisk fakultet er pålagt ved Universitetet i Tromsø, går fakultetsledelsen inn for å stoppe inntak på 1. avdeling jus studieåret 1998/99. Jusstudiet i Tromsø er av stor betydning for Nord-Norge. Over 60 % blir i landsdelen etter utdanning. Jusstudiet i Tromsø har som kjent hatt problemer med å rekruttere vitenskapelig personell. Et inntaksstopp høsten 1998 kan derfor bety begynnelsen på slutten.

Hva vil statsråden foreta seg i denne saken?


Les hele debatten