Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Om å sørge for at praksisen med at Auto-PASS utleverer informasjon om hvem som passerer bomringer opphører

Datert: 25.03.2004
Besvart: 31.03.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Informasjon om hvem som passerer bomringer og som bruker AutoPASS som betalingsmiddel utleveres til hvem som helst som har bilnummer og navn på vedkommende. Dette fører til store problemer for bl.a. personer som trakasseres av tidligere samboer eller ektefelle, og som bare kan ringe AutoPASS for å få vite om vedkommende har passert. Han/hun vil da få opplysninger om når og hvor vedkommende har passert.

Vil statsråden sørge for at denne praksisen opphører, og at slike opplysninger ikke utleveres?


Les hele debatten