Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til utenriksministeren

Om hvilke planer man har for norske myndigheters og næringslivs videre forhold til regimet i Iran, etter det nylig avholdte valget som var et tilbakeslag for demokratiet

Datert: 25.03.2004
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 31.03.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Norske myndigheter har aktivt engasjert seg for å styrke norsk næringslivs mulighet til etablering i Iran, ut fra tanken om at samkvem og dialog med det iranske regimet vil bidra til positiv utvikling av vilkårene for menneskerettigheter og demokratiutvikling i Iran. Det nylig avholdte valget var et tilbakeslag for demokratiet.

Hvilke planer har utenriksministeren for norske myndigheter og norsk næringslivs videre forhold til regimet i Iran?


Les hele debatten