Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til olje- og energiministeren

Om hjemmelsgrunnlaget for SFTs avgjørelse om ikke å motsette seg at Naturkraft AS igangsetter begrensede deler av anleggsarbeidene for gasskraftverkene

Datert: 27.02.1998
Fremsatt av: Lars Arne Ryssdal (H)
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 11.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I brev 3. februar 1998 til Naturkraft AS, uttaler SFT at de ikke vil motsette seg at Naturkraft igangsetter begrensede deler av anleggsarbeidene for gasskraftverkene.

Hvilket hjemmelsgrunnlag hviler avgjørelsen om byggestart på?


Les hele debatten