Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til helseministeren

Om statsråden meiner det er rett at pårørande blir belasta med 3,27 kr pr. minutt for å ringja til pasienttelefonen ved Haukeland universitetssjukehus

Datert: 31.03.2004
Besvart: 21.04.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Når ein pårørande ringer til pasienttelefonen ved Haukeland universitetssjukehus vert telefonrekninga til den pårørande belasta med 3,27 kr pr. minutt. Mange finn denne ordninga dyr og urimeleg.

Meiner statsråden det er rett at det kostar så mykje for pårørande å ringe til pasientar ved Haukeland universitetssjukehus?


Les hele debatten