Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til justisministeren

Om at politiet i Sogndal, ifølgje eit oppslag, ikkje var interessert då ein butikkeigar leverte både tjuv og bevismateriale, og om statsråden meiner det er riktig reaksjon frå politiet

Datert: 15.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Ifølgje Bergens Tidende 28. mars d.å. leverte ein butikkeigar både tjuv og bevismateriale på politistasjonen i Sogndal. Politiet var ikkje interessert.

Meiner statsråden at det er riktig reaksjon frå politiet?


Les hele debatten