Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Om beskyldninger mot ansatte i barnevernet på internettsider, og om statsråden, som arbeidsgiver for mange av dem det gjelder, vil gjøre noe med dette

Datert: 02.04.2004
Besvart: 21.04.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): I den seinere tid er ansatte i barnevernet hengt ut på internettsider med til dels grove beskyldninger mot seg. Her stemples nærmest en hel yrkesgruppe med sjikanøse beskyldninger som er av en slik karakter at det er umulig å forsvare seg i mot det. Dette kan gå ut over den viktige jobben som må gjøres i barnevernet og hindre rekruttering av barnevernsarbeidere. Disse ansatte gjør bare jobben sin og følger norsk lovverk.

Hva vil statsråden, som arbeidsgiver for mange av dem det gjelder, gjøre med dette?


Les hele debatten