Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Om hvorvidt man vil forvalte en ny krabbeart, snøkrabben, på samme måte som kongekrabben med hensyn til f.eks. utkastelsespåbudet og russisk deltakelse

Datert: 06.04.2004
Besvart: 21.04.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Den siste tiden er det rapportert om enda en ny krabbeart, snøkrabben. Dette kan innebære en forsterkning av de økologiske problemene som allerede er i Barentshavet.

Vil man forvalte den nye krabbearten på samme måte som kongekrabben med hensyn til f.eks. utkastelsespåbudet og russisk deltakelse?


Les hele debatten