Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om å forandre på praksis med at HV-soldater blir utkommandert til å bistå det årlige landsskytterstevnet, som synes for mange feil bruk og feil type trening av soldatene

Datert: 07.04.2004
Besvart: 21.04.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med det årlige landskytterstevne, blir mange HV-soldater utkommandert for å bistå arrangementet. Dette synes for mange feil bruk og feil type trening av HV-soldatene.

Er statsråden enig i dette, og vil hun forandre på denne praksis slik at den enkelte soldat får den trening han har krav på?


Les hele debatten