Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om utenlandske krigsforbrytere som soner i Norge skal sone etter de samme kriterier som andre fanger, eller om det foreligger særlige forordninger som kriminalomsorgen må forholde seg til

Datert: 13.04.2004
Besvart: 21.04.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For en tid tilbake kom det frem at krigsforbrytere fra det tidligere Jugoslavia skal sone her i landet. At Norge tar et internasjonalt ansvar er greit nok, samtidig som det fører til noen problemstillinger som kan være av interesse.

Skal utenlandske krigsforbrytere, som soner i Norge, sone etter de samme kriterier som andre fanger i norske fengsler, eller foreligger det særlige forordninger som kriminalomsorgen må forholde seg til?


Les hele debatten