Muntlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt statsråden ser det som et problem at internasjonale agenter kjøper og selger plasser på utdanningsinstitusjoner, og vil prøve å begrense omfanget av denne typen virksomhet

Datert: 03.03.2004
Besvart: 03.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV):


Les hele debatten