Muntlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om klassedelingsreglene, og om statsråden nå ikke ser at det er press pga. dårlig kommuneøkonomi, og at det blir mindre læring for barna hvis det blir færre voksne pr. elev

Datert: 03.03.2004
Besvart: 03.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A):


Les hele debatten