Muntlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvordan og når statsråden vil informere Stortinget om innsatsen mot mobbing i skolen og resultatene av slik innsats

Datert: 03.03.2004
Besvart: 03.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP):


Les hele debatten