Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om å ta initiativ til å få belyst problemstillingen med kombinasjon av grønne sertifikater og et kvotehandelssystem, som ifølge et oppslag kan føre til utilsiktede resultater

Datert: 14.04.2004
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 21.04.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I Cicerone 1-2004 sier Eirik Schrøder Amundsen, professor i samfunnsøkonomi, at "Et marked for handel med grønne sertifikater kan i verste fall gi mindre produksjon av grønn elektrisitet, stikk i strid med intensjonen", blant annet fordi kombinasjonen av grønne sertifikater og et kvotehandelssystem "kan også føre til utilsiktede resultater". Han viser til prisendringer i de to systemene kan ha nøytraliserende effekter.

Vil statsråden ta initiativ til at denne problemstillingen blir grundig belyst for Stortinget?


Les hele debatten