Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Om utenriksministerens syn på Israels deleplan som skal skille den israelske og palestinske befolkning, og hvordan Norge har reagert på støtten fra USA i spørsmålet om bosettingene

Datert: 15.04.2004
Besvart: 21.04.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): USA har gitt tilslutning til Sharons deleplan som skal skille den israelske og den palestinske befolkningen. Dette vil innebære at seks koloniserte områder med nærmere 100 000 bosettere blir innlemmet i Israel. De israelske bosettingene i okkuperte områder er folkerettstridige, og opprettholdelse av disse vil skape avgjørende hindre for at en palestinsk stat kan opprettes.

Hva er utenriksministerens syn på dette, og hvordan har Norge reagert på støtten fra president Bush til Sharon i spørsmålet om bosettingene?


Les hele debatten