Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om SFTs varsel til Sønsterud Planteskole i Hedmark om pålegg om oppgraving av en gammel søppelfylling med rester av plantevernmiddelet DDT, og kost-nytteverdien i dette

Datert: 02.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Statens Forurensningstilsyn har gitt Sønsterud Planteskole i Hedmark fylke et varsel om pålegg om oppgraving av en gammel søppelfylling. Her ble det tidligere tømt jordmasser med rester av plantevernmiddelet DDT. Det er her snakk om ca. 4000 m3 som må oppgraves og trolig transporteres til utlandet for rensing.

Vil kost-/nytteverdien stå i forhold til dette?


Les hele debatten