Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om et oppslag om at fritt sykehusvalg har ført til en pasientstrøm fra Nord-Norge, og om det finnes noen dokumentasjon på at pasienter bruker ordningen som en subsidiert tur sørover

Datert: 20.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ifølge et oppslag i Aftenposten for søndag 18. april har fritt sykehusvalg ført til en pasientstrøm fra Nord-Norge. I samme oppslag i Aftenposten uttaler direktøren ved Universitetssykehuset i Tromsø at han tror en del pasienter utnytter ordningen og bruker den som en subsidiert tur sørover.

Finnes det dokumentasjon på at pasienter utnytter fritt sykehusvalg på den måten som sykehusdirektøren ved Universitetssykehuset i Tromsø antyder?


Les hele debatten