Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeriministeren

Om å innføre seilingsbegrensninger i Vatlestraumen, som er en del av den smaleste og mest trafikkerte del av skipsleden til og fra Bergen havn

Datert: 21.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med "Rocknes"-forliset ble det oppdaget grunner i Vatlestraumen, som er en del av den smaleste og mest trafikkerte del av skipsleden til og fra Bergen havn. Vatlestraumen har et svært urent farvann med mangelfull kartdokumentasjon. Blant trafikkerende skip er også større tonnasje med farlig forurensende last og store passasjerskip med stor bunkerskapasitet.

Vil statsråden innføre seilingsbegrensninger i Vatlestraumen?


Les hele debatten