Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt det er forenlig med EØS-reglene og formålet til SIVA at en produksjonsbedrift som hadde det høyeste bud på et SIVA-bygg i Fauske, ikke fikk tilslaget

Datert: 31.03.2004
Besvart: 28.04.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): SIVA har som mål at det etableres produksjonsbedrifter rundt om i landet. Ved salg av kapasitet hvor de ikke selv ønsker å stå som eier skulle en tro at det ble lagt til grunn to prinsipper; salg skjer til høystbydende, og at det blir tatt hensyn til om de skal brukes til produksjon. I Sulitjelma i Fauske kommune ble SIVA-bygget solgt hvor en ikke tok hensyn til noen av delene. En produksjonsbedrift (ZACO AS) som hadde høyeste bud, fikk ikke tilslaget.

Er dette forenelig med EØS-reglene og formålet med SIVA?


Les hele debatten