Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljøvernministeren

Om Nordsjøavtalens mål om full PCB-opprydding innen utgangen av 1996, og at maksimalt 20 pst. av mengden som fantes i Norge i 1980 er tatt hånd om

Datert: 03.03.1998
Fremsatt av: Jan Johnsen (H)
Besvart: 11.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Våren 1996 opplyste daværende miljøvernminister Torbjørn Berntsen Stortinget om at Norge ville nå Nordsjøavtalens mål om full PCB-opprydding innen utgangen av 1996. I siste utgave av Natur og miljø Bulletin skriver imidlertid Naturvernforbundet at myndighetene til nå har tatt hånd om maksimalt 20 % av de PCB-giftene som fantes i Norge da stoffet ble forbudt i 1980.

Hvorfor har ikke PCB-oppryddingen kommet lenger, og hva vil miljøvernministeren gjøre for å få fortgang i dette viktige arbeidet?


Les hele debatten