Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om å legge inn midler i revidert nasjonalbudsjett for å avhjelpe ressurssituasjonen i Østfold-politiet

Datert: 21.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Pengemangelen i østfoldpolitiet han nådd et uakseptabelt nivå. Betydelige budsjettkutt inneværende år reduserer etatens innsats i kampen mot hverdagskriminalitet. Stadig flere østfoldinger gir uttrykk for at nedskjæringene går på tryggheten løs. Begrensede ressurser betyr at man eksempelvis i Halden kun har én tjenestemann som sikrer byen om natten.

Vil Regjeringen legge inn midler i revidert budsjett for å avhjelpe situasjonen?


Les hele debatten