Spørretimespørsmål fra Bjørgulv Froyn (A) til samferdselsministeren

Om tiltak for å oppnå mindre støy i miljøsonen Groruddalen

Datert: 22.04.2004
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 28.04.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Bjørgulv Froyn (A)

Spørsmål

Bjørgulv Froyn (A): Groruddalen er etablert som miljøsone og Stortinget har bedt om at tiltak som kan gi renere luft, mindre støy, bedre trafikktrygghet, tilgang til grøntområder og bedre kulturmiljø, skal ses i sammenheng. Støybekjempelse vil ofte gi positive effekter på alle de nevnte områdene.

Hvilke tiltak iverksettes for å oppnå mindre støy i miljøsonen Groruddalen?


Les hele debatten