Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til landbruksministeren

Om en rapport fra ESA som viser at dyrevelferden ivaretas dårlig ved slakteriene, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å skjerpe rutinene, redusere transporttiden og bedre kontrollen av slakterier

Datert: 22.04.2004
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 28.04.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Kontrollører fra EFTAs overvåkingsorgan, ESA, inspiserte et utvalg slakterier i Norge i fjor, og rapporten dokumenterer kritikkverdige forhold både når det gjelder transport og håndtering av dyr. Rapporten viser flere eksempler på at dyrevelferden ivaretas dårlig ved slakteriene.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å skjerpe rutinene, redusere transporttiden og bedre kontrollen av slakterier fremover for å unngå at dyr blir utsatt for grov uaktsomhet?


Les hele debatten