Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at man etter forslag fra Regjeringen gikk inn for at statlige fristilte virksomheter kan videreføre sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse, og hva som er planene fremover for å følge opp dette

Datert: 22.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): I Budsjett-innst. S. nr. 2 (2003-2004) gikk familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, på bakgrunn av forslag fra Regjeringen, inn for at statlige fristilte virksomheter kan videreføre sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Begrunnelsen var hensynet til både de ansatte, virksomheten og omstillingen i offentlig sektor.

Hva har skjedd med dette til nå, og hva er planene framover for å følge opp dette?


Les hele debatten