Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om at prisen på legemidler reguleres av kompliserte ordninger, og hvorvidt en kunne få til en bedre styring av statens utgifter ved at man fastsatte apotekenes utsalgspris

Datert: 22.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Prisen på legemidler reguleres av staten gjennom meget kompliserte ordninger som bl.a. indekspris, regulering av apotekenes innkjøpspris, apotekavanse m.m. for å sikre statens kontroll med kostnader og pasientene rimeligere legemidler. Det kan synes som disse ordningene ikke fungerer godt nok.

Ser statsråden at en kunne få til bedre styring av statens utgifter, en mer effektiv og enklere regulering for alle parter ved at staten fastsatte apotekenes utsalgspris?


Les hele debatten