Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til nærings- og handelsministeren

Om at spanske styresmakter stiller opp med lån og anna støtte til spanske skipsverft, og om statsråden meiner dette påverkar internasjonal konkurranse, og kva han vil gjera for å motverka dette

Datert: 22.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): Den seinare tid har det igjen vore hevda at spanske skipsverft har rammevilkår som gjer dei eit konkurransefortrinn i den internasjonale marknaden. Ifølgje oppslag i media stiller spanske styresmakter no opp med lån og anna støtte tilsvarande 7 mrd. kr over ein periode på 3 år fram i tid.

Meiner statsråden dette påverkar internasjonal konkurranse, og kva vil han gjera for å motvirka dette?


Les hele debatten