Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Om politiets leie av Stavern leir til kursvirksomhet, og om statsråden kan forsvare at Forsvarsbygg tar så høy leie at de priser seg helt ut og setter politiet i en umulig økonomisk situasjon

Datert: 22.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Stortinget har besluttet at Stavern leir skal brukes av politiet til kursvirksomhet. Politidistriktene er tvunget til å betale leie til Forsvarsbygg, bl.a. betaler Oslo politidistrikt 3 mill. kr i året. Forsvarsbygg tar i tillegg så høye kurskostnader at oslopolitiet ikke har råd til å bruke leiren.

Kan statsråden forsvare at Forsvarsbygg på denne måten priser seg helt ut og setter politiet i en umulig økonomisk situasjon?


Les hele debatten