Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om å hjelpe ærverdige "Skibladner", som står i fare for å få seilingsforbud pga. at det ikke gis dispensasjon i forbindelse med kloakkproblematikken

Datert: 27.04.2004
Besvart: 05.05.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mjøsas hvite svane "Skibladner" står i fare for å få seilingsforbud pga. at det ikke gis dispensasjon i forbindelse med kloakkproblematikken.

Kan statsråden hjelpe denne gamle ærverdige båten, slik at den fortsatt kan seile til stor glede for alle de passasjerer som den har og vil kunne frakte i framtiden?


Les hele debatten