Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til forsvarsministeren

Om å iverksette tiltak for å redusere miljøproblemene som Forsvarets aktiviteter skaper i nærmiljøet til skytebaner og øvingsfelt

Datert: 28.04.2004
Besvart: 05.05.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Avisa Nationen skriver 26. april 2004 at Forsvarsbygg, i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning, har avdekket omfattende forurensning av tungmetaller fra Forsvarets skytefelt.

Vil statsråden ta initiativ til å iverksette tiltak for å redusere miljøproblemene som Forsvarets aktiviteter skaper i nærmiljøet til skytebaner og øvingsfelt?


Les hele debatten