Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til helseministeren

Om hvorvidt kvinnens valgfrihet med hensyn til hvem som skal ha hovedansvaret for svangerskapsomsorgen er ivaretatt i de foreliggende forskrifter

Datert: 27.04.2004
Besvart: 05.05.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): I forbindelse med odelstingsbehandlingen av stønad fra folketrygden til utgifter til jordmorhjelp ble det fremhevet fra en samlet sosialkomité at forskriftene skulle utformes slik at kvinnens valgfrihet med hensyn til hvem som skal ha hovedansvaret for svangerskapsomsorgen, blir reell.

Mener statsråden at dette prinsippet er ivaretatt i de foreliggende forskrifter der jordmor kun får heve takst for svangerskapskontroll, samt at førstegangsundersøkelse og prøvetaking skal foretas av lege?


Les hele debatten