Spørretimespørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt det er i tråd med Regjeringens politikk at NVE stanser et offentlig eid selskaps oppkjøp av et vannkraftverk med henvisning til selskapets organisasjonsmodell

Datert: 28.04.2004
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 05.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Statkraft har blitt pålagt å selge sin 50 pst. eierandel i kraftverkene i Øvre Namsen, og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) ønsker å kjøpe. Imidlertid ser det ut til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil kreve at NTE må omdannes til et konsern for å få lov til å kjøpe Statkraft sine eierandeler.

Er det i tråd med Regjeringens politikk at NVE går inn og stanser et offentlig eid selskaps oppkjøp av et vannkraftverk med henvisning til selskapets organisasjonsmodell?


Les hele debatten